REGIONALNE CENTRUM EKSPORTU

Regionalne Centrum Eksportu to instytucja powołana przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Toruniu, której celem jest pomoc eksporterom i początkującym eksporterom. Narzędzia tego serwisu i zgromadzone tu informacje służyć mają przede wszystkim eksporterom i początkującym eksporterom z województwa kujawsko - pomorskiego oraz zagranicznym przedsiębiorcom, którzy chcieliby nawiązać współpracę z polskimi firmami, a także wszystkim instytucjom i organizacjom, których celem jest wspieranie i promocja eksportu.

Utworzenie RCE było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.


A K T U A L N O Ś C I      R E G I O N A L N E
Data (2016-07-24) Tytuł informacji
-
 
Grupa: Treść informacji
Szukaj
Misja Gospodarcza do Senegalu
W dniach 24–28 lipca 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Senegalu w Polsce, na zaproszenie Zrzeszenia Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu,  organizuje Misję Gospodarczą  do Senegalu (Dakar).

Program wizyty misji KIG przewiduje m.in. udział w Polsko-Senegalskim Forum Biznesu organizowanym we współpracy ze Zrzeszeniem Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu oraz Izbą Gospodarcza w Dakarze,  spotkania B2B z partnerami senegalskimi, wizyty w wybranych resortach gospodarczych i organizacjach branżowych w Dakarze, udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i  organizacjami samorządu gospodarczego, w tym m.in. z Krajową Agencją Promocji Inwestycji i Projektów Publicznych (APIX).

Republika Senegalu jest jednym z szybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki, ze stabilnym wzrostem PKB. Dominującą gałęzią gospodarki jest ciągle rolnictwo i rybołówstwo,  jednak ostatnia dekada przyniosła znaczny rozwój przemysłu, dzięki realizacji rządowego programu inwestycyjnego, głównie w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym  - strategii na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Senegalu – PSE (Plan Sénégal Emergent). Senegal, z uwagi na położenie portu w Dakarze jest jednocześnie  jednym ze strategicznych punktów na mapie Afryki, stanowiącym swego rodzaju „wrota” do Afryki Zachodniej

Kontakt:
Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 630 97 52
Fax +48 22 630 95 59
www.kig.pl

1-5 
Ankieta: Ekspansja zagraniczna
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszamy Państwo do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym perspektywicznych rynków ekspansji zagranicznej.
Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek na świec
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs Go to Brand dla mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych wprowadzeniem swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe.
Giełda kooperacyjna na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 27 września 2016 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.
Międzynarodowe Targi Górnictwa „Mining Industry Expo-2016” - Ukraina
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa „Mining Industry Expo-2016”, które odbędą się w dniach 8-10 listopada 2016 r. w Kijowie (Międzynarodowe Centrum Wystawowe).
I Międzynarodowe forum inwestycyjne przemysłu agro-spożywczego
Ministerstwa Rozwoju informuje, że rząd Etiopii organizuje wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) I Międzynarodowe forum inwestycyjne przemysłu agro-spożywczego (Addis Abeba, 5-7 października 2016 r.).
ARCHIWUM


Witryna Administrowana przez Regionalne Centrum Eksportu przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Toruniu
ul. Kopernika 4 (III piętro), 87-100 Toruń, Polska
tel. (0 56) 657 48 80, (0 56) 657 48 81 | fax. (0 56) 657 48 89 | e-mail: olszewska@iph.torun.pl ; zdunska@iph.torun.pl